Dilluns, 25 Juliol 2016 07:05

Taula2016

Valorar aquest article
(0 vots)
2016  UA AU RU BG SE FR AM PL LT BE NL MT AT IL LV IT AZ RS HU GE CY ES HR UK CZ DE + TELEVOT
UA 2 12 8 3 3 12  12  10  10 12 12 10  7 98  +323
AU 5 2 8 12 6 5 10 12 12 12 3 12 10  5  6  7  6 12  8 10  8 12   8  6  135 +191
RU 6 6 1 2 4  3  7  12  1 12  4  6  64 +361
BG 1 8       10 7 3 2 6   10    7  1    8  4            5      54 +180
SE 4         5         10    8    8  2      4  6         12 10  53 +139
FR   6 7   8   12 1 1 8 5 6  8    7         4  7  7  8  6  5    35 +109
AM     12 12 4 2     4   2 7  2  2  6      3  1    8 12  4        35 +134
PL                 3                2                    2 +222
LT 12 7   1 2     2          1  1  10    5  8  3  5        4  3  1  39 +96
BE 10 12   10     4   5   4    5  6           10          2  5  57 +51
NL   3   2 5 7       4          3  4    5  6      3      7  61 +39
MT     8 7 7 4 8           10     4  5  6 10 10    6  6      6    40 +16
AT           8       5 8                                10 +120
IL 6 10           7 6 2 7 1      2  8  3  7    3  5  1  7  3   12  34 +11
LV 8   3         6 7          5          8  7          1  2  22 +63
IT           12       10 6 8                  3  5  3      3  40 +34
AZ 7   10   10           1                7    2  2          5 +73
RS       5                                      2  2      26 +80
HU 2   1                            4        4 10  5   10    16 +56
GE 3   5 3     10 8 10 7            3               12    8  11 +24
CY     4       6         5        1              1  7      19 +53
ES   5   4 1 3 3 5       2    4    12  1    5                22 +10
HR   1                      6  3            2  1      1  8    18 +33
UK   4 6                 12            2              4    26 +8
CZ         3   1 4   1      4            2       10        16 0
DE                                        1              0 +10
TOT 534 511 491 307 261 257 249 229 200 181 153 153 151  135 132  124  117 115  108  104   96   77  73  62  41  11    
CL  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    
Vist 1218 vegades