Taula2014

2014 AT NL SE AM HU UA RU NO DK ES FI RO CH PL IS BY UK DE ME GR IT AZ MT SM SI FR +
AT   12 12   10 8 5 10 8 12 12 8 12   10   12 7 2 12 12 1 10   12 10 93 
NL 10   10 4 12   3 12 10 7 8  3  10 12 12 2 8 12    8  4     2 10 8 71 
SE 6 8     8 12 2 8 12 10 10 12 6 4 7   7   3 2     7 10 8 4 72 
AM 12 7 5   7 10 8   2 4 4 7   1 2 10   6 10 7     6 6   12 48 
HU 7 4 7     3 6   3 2 5 10 1   6 5     12 6   8   7     51
UA 5       2   7   1 6 2     5   8     7 5 10 10         45
RU       10   4                   12       10   12 5       36 
NO 1 10 3           6   7 1 5 7 1 4   5   3     2   5 2 26 
DK   1 8 1       1   3 6 4 3 6 8   3 8           1 6 3 12 
ES       2   2   5       5 8 2     5 1             4 6 34 
FI 4 2 6   6     7 4       4 3 5   6 4     6     3     12 
RO 8             4   8           1         5 6 8       32 
CH 3 3   5 1             6   10     1 3 5 4 2   3   3   15 
PL     2   3 7   2             3 7   10 4 1 8 2     1 5  7
IS 2 6 4   5   1 6 5 1             4 2     7     8   7
BY       8   6 12                       1     7        
UK               3 7 5         4               4 5     12
DE       6   5           2 7 8                     2  
ME       12                                         7   18 
GR       7     4                 6 2       3 4 1        8
IT                         2           6       12     1 12 
AZ           1 10                 3               12    
MT   5                 3           10       1 5   4    
SM       3 4                                 3        
SI                                     8              
FR     1               1                              
TOT. 290  238  218  174  143  113  89  88  74  74  72  72  64  62  58  43  40  39  37  35  33  33  32  14   
CL.  1 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   

Imprimeix Correu-e