Taula2013

2013 DK AZ UA NO RU GR IT MT NL HU MD BE RO SE GE BY IS AM UK EE DE LT FR FI ES IE +
DK   5 5 7 4 7 12 6 10  10 6 10 10   1 12   4  12 10   2 12   7 12  88 
AZ     10   12 12   12 2 12 8 5 10    12  10   7        12   89 
UA 3 12   1  5 10 5 12 8    12 12  10    10      10  60 
NO 12  2 3   7 8  3  6 2 7  12  4 10       1   12    74 
RU 7   4           4   4   10  12  10  68 
GR 6 4   10    4  1 1   2        8      1     69
IT            6    8       6  1        1         10     12   80
MT  8 2  10   3  10   8 8        3  7  7       21 
NL  10     3         5   12  2  8      8            6 31 
HU         2    7                   12    10      35 
MD   1  8              3 12                 4    3 21 
BE   5      3       12 4        7          3      5   15 
RO    6    6   10  1     10       4      6          1       10
SE  8     12            5  1              1    4   12 
GE   10   7     5 5         3             10                  10 
BY   7 12      1       4                           12 
IS   1      4                          2      5       9 
AM     6               10   2            8        1
UK                        1                      7   3 
EE                                                6     13 
DE                                                 3    15 
LT                        1  5                    1   0 
FR                                  2  2                 10
FI                                        1           7 
ES              2                                         6 
IE                            2                        2
TOT  281 234  214   191 174   152  126 120  114  84   71  71 65   62 50  48   47 41   23  19  18 17 14 13   8  
CL 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26   

Imprimeix Correu-e