Taula021

 

 

TRAJECTORIA D’ESPANYA AL FESTIVAL D’EUROVISIÓ

 

1991-2000

 

PUNTS ATORGATS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 DE IE HR SE HU SI MT HR EE MT
2 TR AT IT CH TR SK PL EE SI HR
3 BE BE CH UK IE IS CH UK NL IE
4 SE DE IS CY NO EE EE NL UK NL
5 GR UK UK NO CY HR UK MT DK RU
6 MT FR TR IS AT NL IE PT SE SE
7 IT NL NL BA BE CY GR BE DE LV
8 FR IS GR DE GR TR IT NO IL AT
10 PT IL IE IE MT MT CY IL IS DK
12 IL MT PT PT HR BE TR DE HR DE

 

PUNTS REBUTS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 UK

BE TU UK

DK NL

IL NO         HR HR CH
2 IS IL MT AT AT SI SK FR IE HU CY DE DK FR     RU
3   FI LU         IT IL BE    
4 SE NO FI GR       HR TR PL FR CY    
5   NO IT BE CY RO IS MT SI     RO
6

MT LU FR 

IE BE

FR CH BA   DE GR GR IE NL GR CH    
7 AT DE IT HR   FR PT          
8 YU TR PT   MT GR

PL BA TR

 UK MT

  CH PT RU      
10 GR   FI   HR CY   CY HU     CY
12 CH CY       BE IL   MT      
TOTAL 119 37 58 17 119 17 96 21 1 18
CLASSIFICACIÓ 4t 14é 11é 18é 2n  20é 16é 23é 18é*
PARTICIPANTS 22 23 25 25 23 23 25 25 23 24

 

*Empat a díhuit punts entre Espanya i Finlàndia.

Imprimeix Correu-e