Dissabte, 27 Juliol 2019 09:44

Taula2019

Valorar aquest article
(0 vots)
2019 NL IT RU CH SE NO MK AZ AU IS CZ DK CY MT SI FR AL RS SM EE GR ES IL BY DE UK + TELEVOT
NL        10 12  7  7  6  7  6  7  5  7  6  12  3  7  8  12  6  8  6  95  261
IT  6  5 8  3  12  5 3  8  1  8  12  8  8  5  10  12  7  4  10  7  12  65  253
RU  5  3 3  6  12  4  3  10  10  1  10  6  10  2  1  4  36  244
CH  10       10  6  3      5    6  1    5  2  10  5  2  10    3  3  4  6  5  56  212
SE 12 2   8   8     12 12 12 12 7 5 7 10 6 8   12   12 6 2 2 10 76 93
NO        7 4              5                          5    19  291
MK  3  10  4  12    10    8  7  8  7  10    3  2  7  12  12  1    1      10  7  12 101  58
AZ    7  12   5  5  4   2  4  5  4  6  8  10  6  8  3  4  5  8  7  7  5    7  70  100
AU  2  6    4 6    10  2    10            4  2  7      2  10  5    10  8  65  131
IS      2        2    8    4          5      6                19  186
CZ  4  4     1  12      5  6          12  3    4    8    6  1      1  83  7
DK  7  12        4                  4  1    2    2          1  3  33  51
CY  1    8   7  1  1  3            6      7    5    12  5    8      13  32
MT  8  8  6   2    5  10      3    3    1            5    4  12  3    17  20
SI                4      10                    4  1          27  59
FR    3    2          10  1  2    4    3    3  1    3      2    4  2  27  38
AL    1  3        8  7          2  2          7    3            10  47
RS                  1  2                    4              28  54
SM      5                      1              6            0  65
EE    5                  1  2            6          8        6  48
GR      10          6          12  4      4    8          3      3  24
ES      1                                                0  53
IL                                                      0  35
BY      7          1                        1              9  13
DE        6          3      8                              7  0
UK        1    2                                          5  3
TOT.  498  472  370  364 334  331  305  302  284  232  157  120  109  107  105  105  90  89  77  76  74  54  35  31  24  11    
CL.  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    
Vist 543 vegades