Dimarts, 31 Juliol 2018 06:56

Taula2018

Escrit per
Valorar aquest article
(0 vots)
2018 IL CY AT DE IT CZ SE EE DK MD AL LT FR BG NO IE UA NL RS AU HU SI ES UK FI PT + TELEVOT
IL    12  1  2  12  7  3  10  5  6  12  4  7  10  5  2  6  6  1  10  10  12  1  68  317
CY        3  3  12  8  5  6  10  1  3 5  12  6  8  12  6  83  253
AT  12  2  10  7  5  10  12  8  3  12  7  12  8  5  7  10  4  5  8  10  8 12  7  8  79  71
DE 5
   10    10    1  6  12  4  6  5  8  6  12  8    12  10  10      7    1    71  136
IT
 8                  12                8        3    4  4  20  249
CZ   5
 3                1    4  8      4      1    3  4        33  215
SE  10  12 8
 12  1  8    5  4    4  8  5  2  10    6  8  12  12  1  12  2  2  8   101  21
EE    1  2  2  4       7
 12            3  1  4  3  8    5  1 6   12  72  102
DK 2
       8                        3        12        3    10  188
MD
 10                  2                5  2    6          69  115
AL
 6  7      6                7    2      1    10  4    7    10  66  58
LT    
 4    1    10            10  3      7    3  5          6  41  91
FR    3      
 5    2    7  10    5  7  4  12          2  6    5  5  41  59
BG 1
   6      4  6 7  1  8  8          10                8  10  7  24  66
NO
       12    2  4    2                3  6    2      5      24  84
IE
   4  8  5  10  4          4  1  1  1          4  3    5  3  2    19  62
UA
                 5                                  11  119
NL      1  5        1    1    3  6    4    8    7    4  7
       42  32
RS
                   3                                35  75
AU 7
     7      8    10  7      10    6    2        7            26  9
HU 3
 4        2            2                              17  65
SI 4
 5      7              2        5  1                3  14  23
ES   7
   6          6            2  1        7        1    2  11  18
UK  8
     6                3                             6  25
FI  6      
 3  3  2                                4       5  23
PT                3        7        6    2  
              3  18
TOT 529
436 342 340 308 281 274 245 226 209 184 181 173 166 144 136 130 121 113  99  93 64  61  48  46 39    
CL  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26