Dijous, 18 Juny 2009 09:01

"Diva" (Dana International)

Valorar aquest article
(0 vots)


Israel, 1998 

Yesh isha gdola me haha.’im
Yesh houshirn she yesh rak la
Yesh ksamim ve yesh yamim kashim
Ubama she hea kula hela

Lamal’ahim diva hea ímperya
Al habama diva hea isterya
Hea kula shir ahava

Viva nari'a
Viva Victoria
Aphrodita
Viva la Díva
Viva Victoria
Kle’opatra

Yesh nashim dma’ot shel ha ha’im
Hen isou tphila belo milim

Lamal’ahim diva hea ímperya
Al habama diva hea isterya
Hea kula shir ahava

Viva nari'a
Viva Victoria
Aphrodita
Viva la Díva
Viva Victoria
Kle’opatra

 

Vist 2270 vegades