Dijous, 18 Juny 2009 07:57

"Rock me" (Riva)

Valorar aquest article
(0 vots)

Iugoslàvia, 1989

Oh...
Wo oh oh oh...

On cijele dane svir'o je
Na svom klaviru
On klasiku je svir'o po
Notnom papiru

A svir'o je ko pijanista
Mozarta, Chopena, Liszta
Ja novu pjesmu
Na¹la sam da svira
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, samo neka je za ples

Sad cijele dane cujem zvuk
Starog klavira
Tu pjesmu ¹to se svira bez
Notnog papira

Jer klasika je da se slu¹a
I da se njom opija du¹a
A ova pjesma svira se
Za ples
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, samo neka je za ples
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
(Oo... rock, babe)
Rock me, baby, samo neka traje
(Oo.. rock, rock, rock)
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
(Oo... rock, babe)
(Rock me, baby)
Wo oh oh oh...

Rock me, baby, nije va¾no ¹ta je
(Oo... rock, babe)
Rock me, baby, samo neka traje
(Oo.. rock, rock, rock)
Rock me, baby, samo neka je za ples
(Oo... rock, babe)
Samo neka je za ples
(Oo.. rock, rock, rock)
Samo neka je za...
(Oo... rock, babe)
Wo oh oh oh...
Ples

 

Vist 2702 vegades